Kapitał Ludzki

Projekt kampanii w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Moje Miejsce Małopolska. Celem kampanii była promcja programu wspierającego dotacjami osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne i rozpoczynające własną działalność gospodarczą. Kampania zrealizowana przy współpracy z GórkaKoncept

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!